Εταιρικό Δίκαιο


Στον τομέα του εταιρικού δικαίου η εισαγωγή της ΙΚΕ, της νέας εταιρικής μορφής που συνδυάζει τα ωφέλη της κεφαλαιουχικής εταιρείας με το χαμηλό κόστος ίδρυσης είναι σίγουρα το πιο ενδιαφέρον νέο.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι επιχειρηματίες θέλουν να κρατήσουν χαμηλά το κόστος και να έχουν ένα ευέλικτο σχήμα, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε μεταξύ ΑΕ, ΕΠΕ και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) και να δηλώσει την καθαρή υπεροχή της στον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων, αφού η έδρα της μπορεί να είναι σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το καταστατικό της να είναι γραμμένο απευθείας στην Αγγλική γλώσσα.

Ο παρόν οδηγός στοχεύει στην πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο υλοποίησης της ιδέας τους μέσα από πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες που άπτονται της σύστασης, επέκτασης και διατήρησης της καταλληλότερης για τα δεδομένα τους εταιρικής μορφής.

Επιπλέον παρέχονται πληροφορίες σχετικές με όλες τις νεώτερες ρυθμίσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου, την εισαγωγή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τη συμμόρφωση των εταιρειών στα νέα δεδομένα.

 

Σημείωση

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες δικηγόρων ή λογιστών, με τους οποίους θα πρέπει να έρθετε σε επαφή σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο νομικό ή φορολογικό ζήτημα.

Στις παρακάτω ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους ακόλουθους τομείς δικαίου :

 

Δίκαιο Σημάτων

 

Δίκαιο Ακινήτων

 

Δίκαιο Εταιρειών

 

Κληρονομικό Δίκαιο

 

             Εργατικό Δίκαιο